Aktualności


15 września 2020, 09:137
Szanowni Państwo. Jest nam miło poinformować, że zaplanowaliśmy nowy termin Konferencji Naukowej "Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych", jak również nieco zmieniliśmy jej formułę. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2020 r. w Zamościu. Dla osób zainteresowanych planujemy również w dn. 22 września 2020 r. wyjazd studyjny do firmy rodzinnej zlokaliowanej nieopodal Zamościa.


7 kwietnia 2020, 10:32
Szanowni Państwo. Ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni jesteśmy przełożyć Konferencję Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych 2020 w Zamościu na okres jesienny (wrzesień lub październik 2020 r.) Również przedłużony został okres nadsyłania zgłoszeń do 31 sierpnia 2020 r.


16 grudnia 2019, 19:44
Oficjalne uruchomienie strony internetowej Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych 2020 w Zamościu. Prosimy o przesyłanie swoich uwag dotyczących wszelkich aspektów jej funkcjonowania na adres email: kontakt@sbfr.umcs.pl.

O Konferencji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w

"Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych"

Firmy rodzinne - strategie i kierunki rozwoju

organizowanej w dniach 21-23 września 2020 roku w Zamościu.

Tematyka Sympozjum koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich strategii rozwoju, wyników finansowych, sukcesji oraz cyklu życia. Celem Sympozjum jest dokonanie prezentacji wyników badań prowadzonych w różnych środowiskach naukowych dotyczących tej grupy przedsiębiorstw oraz omówienie problemów metodycznych związanych z badaniami. Liczymy, że Sympozjum będzie przyjaznym forum dla wymiany poglądów i nawiązywania kontaktów służących dalszej współpracy.

Obszary tematyczne Sympozjum obejmują poniższe zagadnienia odnoszące się do firm rodzinnych, choć nie są do nich ograniczone:
 • cele przedsiębiorstwa a cele rodziny,
 • planowanie działalności,
 • corporate governance,
 • badania i rozwój,
 • finansowanie działalności,
 • działalność inwestycyjna,
 • analiza finansowa,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • wyniki finansowe i efektywność działania,
 • kapitał społeczny,
 • sukcesja.

 • KOMITET NAUKOWY

  prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  dr hab. Wojciech Popczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
  dr hab. Krzysztof Safin, profesor WSB we Wrocławiu
  dr hab. Roman Sobiecki, profesor nadzwyczajny SGH
  dr hab. Robert Zajkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  SEKRETARZ

  mgr Beata Żukowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska


  PUBLIKACJE

  W uzgodnieniu z redaktorami czasopism, artykuły zgłoszone na konferencję będą mogły zostać zgłoszone do publikacji w:

 • ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA (20 punktów wg wykazu czasopism za rok 2019). Czasopismo jest indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, EBSCO, CEOL, CEJSH, ERIH +, Index Copernicus. Artykuły w języku polskim lub angielskim należy zgłaszać wyłącznie poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie internetowej Annales UMCS. Autorzy nie ponoszą kosztów publikacji.


 • ARGUMENTA OECONOMICA (40 punktów wg wykazu czasopism za rok 2019). Czasopismo jest indeksowane w bazach Social Sciences Citation Index, social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, Scopus i Copernicus (IF=0,347). Artykuły należy zgłaszać wyłącznie poprzez system obsługi publikacji, dostępny na stronie internetowej Argumenta Oeconomica. Koszty publikacji zgodnie z warunkami czasopisma.


 • MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA opublikowana w Wydawnictwie UMCS (100 punktów według wykazu wydawnictwa na rok 2019. Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną niebawem.)


 • WAŻNE TERMINY

 • Rejestracja do 30 czerwca 2020 r.
 • Termin nadsyłania artykułow do 30 lipca 2020 r.
 • Opłaty konferencyjne do 30 lipca 2020 r.
 • Akceptacja artykułów do prezentacji do 20 sierpnia 2020 r.

 • Organizacja

  Językami Sympozjum są język angielski i język polski. Poniżej znajduje się informacja o ważnych terminach dla uczestników Sympozjum oraz jej ramowy program. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz organizacji Sympozjum będą sukcesywnie uzupełniane. Organizatorzy zastrzegają, że podany ramowy program może ulec zmianie.

  RAMOWY PROGRAM:
  „Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych”, 21-23 czerwca 2020 r., Zamość

  21 września 2020, PONIEDZIAŁEK
  13:00-16:00 Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Sympozjum
  14:00-16:00 Lunch
  16:00-17:00 Spotkanie organizacyjne członków sieci FaBeRNet
  17:00-19:00 Zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem
  20:00 Uroczysta kolacja

  22 września 2020, WTOREK
  09:00-9:30 Otwarcie Sympozjum
  9:30-11:30 Sesja plenarna "Profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych - stan i wyzwania"
  11:30-12:00 Przerwa kawowa
  12:00-14:00 Sesja tematyczna "Sukcesja i inne wyzwania przedsiębiorstw rodzinnych w czasach niepewności"
  14:00-15:00 Lunch
  15:30-18:30 Wizyta rodzinna w przedsiębiorstwie rodzinnym
  19:00 Kolacja (casual)

  23 wreśnia 2020, ŚRODA
  9:30-11:00 Sesja dotycząca planów badawczych i możliwości współpracy
  11:00-11:30 Podsumowanie Sympozjum
  11:30-12:30 Lunch


  MIEJSCE SYMPOZJUM

  Sympozjum odbędzie się w Hotelu Zamojski w Zamościu, przy ul. Kołłątaja 2/4/6/

  Opłata konferencyjna

  Opłata za udział w konferencji wynosi 1.100 zł. Opłata obejmuje:

 • koszty dwóch noclegów z pełnym wyżywieniem,
 • udział w obradach i materiały konferencyjne,
 • możliwość publikacji zgłoszonego artykułu,
 • możliwość wzięcia udziału w uroczystych kolacjach i atrakcjach turystycznych.

 • Opłata za udział w konferencji wraz z wyjazdem do Lwowa wynosi 1.500 zł.
  Informujemy, że nie przewidujemy opcji obniżonej opłaty za samą publikację, bez udziału w obradach sympozjum. Opłata za udział w Sympozjum nie będzie zwracana w przypadku gdy zarejestrowany uczestnik nie weźmie udziału lub zgłoszony artykuł uzyska negatywną recenzję. Opłata powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) o numerze 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132, prowadzony przez mBank S.A. O/Lublin (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin). W tytule przelewu prosimy o dopisek SBFR2020 oraz wskazanie osób, których dotyczy opłata.


  Kontakt

  We wszystkich sprawach związanych z organizacją Sympozjum prosimy o kontakt mailowy z zespołem organizacyjnym lub na ogólny adres kontakt@sbfr.umcs.pl.

  mgr Beata Żukowska
  Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UMCS

  sekretarz, rejestracja, kontakt z uczestnikami

  dr hab. Robert Zajkowski
  Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UMCS

  opłaty, faktury, rozliczenia

  Prześlij wiadomość

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Ekonomiczny

  Katedra Bankowości i Rynków Finansowych